Kerstin Åhlander

leg. psykolog, examen från psykologprogrammet på Stockholms Universitet 2009 med psykodynamisk inriktning. Har även specialiserat mig inom psykodynamisk korttidsterapi. Certifierad ISTDP-terapeut.  Har arbetat  inom vuxenpsykiatri, öppen och slutenvård, och även privat, med bedömning, utredning och psykologisk behandling. Stor erfarenhet av att arbeta terapeutiskt med många olika svårigheter, ex.vis ångest, nedstämdhet, relationssvårigheter, låg självkänsla, sorg och kris. Medlem i Psykologförbundet.