Sofia Viotti

leg. psykolog. Genomgår core-training i ISTDP 2018-2021. Är van att arbeta med klienter som har ångest, stress, höga prestationskrav, självkritik, låg självkänsla, relationsproblem, utmattning, oro. Föreläser om psykologisk hållbarhet i arbetslivet. Har skrivit två böcker om självmedkänsla, stress och prestation.