Soma Catomeris

leg. psykoterapeut och socionom. Bedriver psykoterapi med vuxna och unga vuxna samt arbetar som psykoterapeut och gruppledare på Ersta Vändpunkten, en mottagning för anhöriga till någon med beroende/missbruk. Under pågående ISTDP Core-utbildning.