Vi är en sammansvetsad grupp terapeuter som i olika konstellationer arbetat och/eller studerat tillsammans. De flesta av oss är psykologer, några av oss är psykoterapeuter och en av oss är läkare. Vi har alla legitimation från socialstyrelsen för att bedriva hälso- och sjukvårdsarbete. Vad gäller handledning och undervisning så arbetar flera av oss på landets psykolog- och psykoterapeutprogram. Vi strävar efter att hålla en så hög kvalitet som möjligt i vårt arbete och vi gör därför stora ansträngningar för att löpande utvärdera vårt arbete och att vidareutbilda oss.