Vi är en privat psykoterapimottagning som erbjuder behandling utifrån ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).

ISTDP är en känslofokuserad terapimetod där fokus ligger på känslor och på de olika vanemässiga beteenden vi gör – försvar – som hindrar oss från att veta vad vi känner och vilka vi är. Även om försvar under rätt omständigheter kan vara hjälpsamma så kan de också leda till olika psykologiska svårigheter, så som oro, ångest, nedstämdhet, svårigheter i relationer, låg självkänsla, självkritik, posttraumatisk stress, panikångest, kronisk smärta och andra kroppsliga besvär.

Utifrån de problem och svårigheter du upplever, arbetar vi i riktning mot ett bättre fungerande, minskade symtom och ökade förmågor. Vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner och erbjuder även handledning och föreläsningar om ISTDP.