Om mottagningen

ISTDP-mottagningen Stockholm är en privat psykoterapimottagning specialiserad på den känslofokuserade terapimetoden ISTDP. Vi är en grupp psykologer, psykoterapeuter och en läkare som bedriver terapi, handledning och undervisning i våra lokaler vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm.

Du kan klicka här för att läsa mer om ISTDP.

Vi erbjuder

För privatpersoner

Alla människor går någon gång igenom perioder då livet känns svårt. Vi kan bli nedstämda och uppleva livet och vår vardag som meningslösa och tråkiga. Vi kanske fastnar i relationer som vi inte mår bra av utan att vi förstår varför eller hur vi ska ta oss ur dem. Det kan också handla om drag i den egna personligheten som ställer till det för oss. Vi kan t ex. vara överdrivet blyga eller självkritiska vilket hindrar oss från att göra det vi verkligen skulle vilja och leva på det sätt som vi önskar. Många drabbas av stress eller ångest vilket ofta är väldigt obehagligt och svårt att hantera. Ibland räcker det inte med stöd från anhöriga eller vänner, utan vi kan behöva professionell hjälp för att ta oss vidare. Att gå i terapi innebär att träffa någon med särskild utbildning och kunskap om hur man hjälper människor med den här typen av svårigheter. Du får träffa en person som lyssnar på dig och hjälper dig att förstå vad du går igenom och hur det hänger samman med inre, känslomässiga låsningar och blockeringar. Tillsammans kommer ni överens om hur ni ska arbeta för att skapa de förändringar som du behöver göra. För att börja i terapi räcker det med att du upplever svårigheter som du vill undersöka och arbeta för att förändra tillsammans med din terapeut.

Korttidsbehandling

Fokuserade veckovisa samtal där klient och terapeut träffas veckovis under några veckor upp till ett år (1-40 sessioner). Det här är den vanligaste behandlingen som vi erbjuder.

Långtidsbehandling

En längre, fördjupande psykologisk behandling där klient och terapeut träffas regelbundet under ett eller flera års tid.

Blockterapi

Blockterapi är ett behandlingsformat som innebär att man träffas under ett eller flera längre möten (2-3 timmar). Exempelvis kan man träffas för ett block om tre timmar per månad, eller om man kommer inresandes så kan man ses för flera block under en eller ett par dagar.

För terapeuter och företag

Handledning

Vi handleder psykologer och andra terapeuter inom ISTDP och psykodynamisk terapi. Våra ISTDP-handledare är alla utbildade direkt av Jon Frederickson, en av de internationella förgrundsgestalterna inom ISTDP.

Utbildning

Vi håller regelbundet utbildningar inom ISTDP på mottagningen, riktade till psykologer och andra terapeuter. Bland annat håller vi den treåriga ISTDP-utbildningen Core, som du kan läsa mer om här: istdpinstitutet.se

Föreläsning

Vi föreläser om känslofokuserad terapi, utbrändhet, self-compassion, minoritetsstress med mera. Läs till exempel mer här: Föreläsningar om stress och self-compassion och här: föreläsningar om minoritetsstress