Våra terapeuter

Jenny Björndal

Jenny Björndal

www.dittinreliv.se

Leg. Psykolog och certifierad ISTDP-terapeut. Har arbetat inom psykiatrin och primärvården, bl.a. med beroendeproblematik / riskbruk av alkohol, samt med neuropsykiatri. Erbjuder behandling vid ISTDP-mottagningen i Stockholm, samt via videobesök. Välkommen att höra av dig med förfrågningar om behandling för ångest, nedstämdhet, sorg, svag självkänsla, och svårigheter i relationer. Behandling kan även erbjudas på engelska. 

Kontakt: jenny@bjorndalpsykologi.se 

Soma Catomeris

Soma Catomeris

www.somacatomeris.se

Leg. psykoterapeut, socionom och certifierad ISTDP-terapeut. Bedriver psykoterapi med vuxna och unga vuxna samt arbetar som psykoterapeut och gruppledare på Ersta Vändpunkten, en mottagning för anhöriga till någon med beroende/missbruk. Jag tar även emot för onlineterapi via videolänk.

Kontakt: info@somacatomeris.se.

Elsa Eriksson Anell

Elsa Eriksson Anell

www.anellpsykologi.se

Leg. psykolog och certifierad ISTDP-terapeut. Min grund är både psykodynamisk & KBT, och utifrån det har jag fördjupat mig i ISTDP.
Jag har arbetat flera år inom specialistpsykiatrin med ångest, stress & utmattning, depression, trauma, relationssvårigheter, oro och låg självkänsla bland annat. Jag är också van att behandla problem som prestationsångest, ältande, hämmande självkritik och återkommande negativa tankemönster. Jag har särskild kompetens inom trauma och problem till följd av svåra erfarenheter i livet. Inom ramen för det är jag utbildad i och arbetar även med EMDR. 
Varmt välkommen med förfrågan om terapi.  Jag finns på mottagningen eller via videolänk, även på engelska och spanska.

Kontakt: elsa@anellpsykologi.se

Christofer Gradin Franzén

Christofer Gradin Franzén

www.christoferpsykolog.com

Leg. psykolog. Examen från Stockholms universitet med psykodynamisk inriktning.  Har slutfört core-training ISTDP med Jon Frederickson och Tobias Nordqvist 2015-2017. Jag erbjuder ISTDP på svenska och engelska centralt i Stockholm. Utöver ett vanligt upplägg med samtal varje eller varannan vecka finns även möjlighet till:
– Blockterapihelger där vi träffas 2 x 3 timmar lördag + söndag plus ett kortare uppföljningssamtal.
– ISTDP på distans via videolänk.

Kontakt: christoferpsykolog@gmail.com

Joel Gruneau

Joel Gruneau

www.joelgruneau.se

leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP, både som blockterapi (2 x 3 timmar + uppföljning) samt fortlöpande. Har tidigare arbetat inom psykiatrisk öppenvård, behandlingshem för unga vuxna, samt haft terapimottagning i Malmö. Kombinerar terapiverksamhet med forskning vid Stockholms universitet. Genomgått core-utbildning i ISTDP för Tobias Nordqvist, Ersta Sköndals högskola, 2013-2016.

Kontakt: joel.gruneau@gmail.com

Glenn Kristoffersson

Glenn Kristoffersson

leg. psykolog med examen från Stockholms universitet samt lärare och handledare i ISTDP. Har flerårig erfarenhet av terapeutiskt arbete inom specialistpsykiatrin med bland annat trauma, relationsproblem, ångest, stress, depression, medicinskt oförklarliga symtom samt svårigheter med självkänsla. Arbetar nu med terapi och handledning i privat regi och ger därutöver ISTDP-institutets treåriga coreutbildning i Stockholm och Budapest.

Välkommen att höra av dig med förfrågningar gällande psykoterapi. Jag erbjuder också blockterapi, parterapi och behandling via videolänk. Bedriver terapi på svenska och engelska.

Kontakt: glenn.kristoffersson@gmail.com

Sofia Lind

Sofia Lind

www.lindpsykologi.se

leg. psykolog. Examen från Stockholms universitetet, psykodynamisk inriktning. Certifierad ISTDP-terapeut. Jag har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatri och primärvård med psykologisk behandling, bedömning och utredning. Arbetar nu privat med psykoterapi och har erfarenhet av att arbeta med exempelvis stress, smärtbesvär, ångest, oro, nedstämdhet, relationssvårigheter, låg självkänsla m.m.

Välkommen att höra av dig med förfrågningar gällande psykoterapi. Jag har möjlighet att erbjuda samtal via video.

Kontakt: sofia.lindpsykologi@gmail.com

Alice Luther Näsholm

Alice Luther Näsholm

Leg. psykolog och certifierad ISTDP-terapeut. Erbjuder psykoterapi på plats på ISTDP-mottagningen och via videosamtal. 

Är sedan 2019 verksam i specialistpsykiatrisk öppenvård för vuxna. Arbetar där med bedömning, utredning och behandling av ett brett spektrum psykiatriska tillstånd. Har erfarenhet av att behandla bl.a. depression/nedstämdhet, ångest/oro, relationssvårigheter, utmattningssyndrom och stressrelaterade tillstånd, personlighetssyndrom, trauma och dissociativa tillstånd samt somatiska symtom utan medicinsk förklaring. 

Välkommen att höra av dig med förfrågningar om psykoterapi! 

Kontakt: alice.luther.nasholm@gmail.com

Rebecca Metzger

Rebecca Metzger

www.rebeccametzger.se

Jag är leg psykolog (psykodynamisk inriktning), leg psykoterapeut och handledare med lång klinisk erfarenhet från vuxenpsykiatrin, barnpsykiatrin, familjerådgivning, handledning inom bl a socialtjänsten samt egen praktik. Jag går core utbildning i ISTDP och är sedan tidigare EMDR-utbildad och arbetar med såväl kris och trauma som andra psykologiska svårigheter som ex. ångest, nedstämdhet och relationsproblem. 

Tobias Nordqvist

Tobias Nordqvist

Leg. psykolog med mångårig erfarenhet från psykiatrin, ISTDP-terapeut, handledare och lärare vid ett flertal universitet. Arbetar privat med psykoterapi, utbildning och handledning. Håller introduktionskurser i ISTDP och ger ISTDP-institutets treåriga core-utbildning vid Ersta Sköndals högskola och i Warszawa. Jag erbjuder blockterapier (ca 2 x 2,5 h) en till två ggr/termin. ISTDP-utbildad 2010-2012 för Jon Frederickson, Allan Abbass och Kees Cornelisen. Handledarutbildning 2012-2015 för Jon Frederickson vid ISTDP-institute.

Kontakt: tobias.nordqvist@gmail.com

Fotograf: Maria Östling Wienecke

Niklas Rasmussen

www.rasmussenpsykoterapi.se

Leg. psykolog, certifierad ISTDP-terapeut, certifierad utbildare och handledare i ISTDP. Har arbetat med psykologisk behandling sedan 2006, mestadels inom psykiatrisk öppenvård. Har därför erfarenhet av terapi med personer med komplext psykiskt lidande. ISTDP-utbildad 2015-2018. Gick handledar- och lärarutbildningen Training for Trainers för Jon Frederickson 2019-2021. Erbjuder psykoterapi via videolänk.

Kontakt: rasmussenpsykoterapi@gmail.com

Sandra Ringarp

Sandra Ringarp

www.ringarppsykologi.com

leg. psykolog, utbildare och handledare i ISTDP. Erbjuder ISTDP på svenska och engelska, samt även via videolänk. Erbjuder även blockterapi (mer info på hemsidan).

Har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin och har även särskild kompetens inom långvarig smärta och stress/utmattningssyndrom. Har HBTQ-kompetens. Genomgått core-utbildning i ISTDP för Tobias Nordqvist, Ersta Sköndals högskola, 2013-2016.

Kontakt: kontakt@ringarppsykologi.com

Magnus Rosén

Magnus Rosén

www.magnusterapi.se


Leg. psykolog och certifierad ISTDP-terapeut. Jobbat inom vuxenpsykiatri med utredning, individualterapi, gruppbehandling, särskilt arbete för sköra spädbarnsföräldrar. Jobbar nu inom primärvård och privat. Tar emot patienter för individualterapi för fortlöpande behandling eller annat upplägg.

Kontakt: magnus@magnusterapi.se

Kerstin Åhlander

Kerstin Åhlander

www.ahlanderpsykologi.se

leg. psykolog, examen från psykologprogrammet på Stockholms Universitet 2009 med psykodynamisk inriktning. Har även specialiserat mig inom psykodynamisk korttidsterapi. Certifierad ISTDP-terapeut.  Har arbetat inom vuxenpsykiatri, öppen och slutenvård, och även privat, med bedömning, utredning och psykologisk behandling. Stor erfarenhet av att arbeta terapeutiskt med många olika svårigheter, exempelvivis ångest, nedstämdhet, relationssvårigheter, låg självkänsla, sorg och kris. Medlem i Psykologförbundet.

Kontakt: kerstin@ahlanderpsykologi.se

Linda Åhslund

Linda Åhslund

leg. psykolog. 2010 examen som psykolog vid Stockholms universitet, psykodynamisk inriktning och specialisering i korttidsterapi. Certifierad ISTDP-terapeut. Sedan 2011 arbetat med ISTDP och vidareutbildning i ISTDP i två omgångar; mellan 2011-2014 och 2015-2017. Tidigare arbetat med psykologisk behandling, bedömning, utredning och handledning i slutenvård och öppenvårdspsykiatri för vuxna.  

Jag erbjuder individualterapi och parterapi.

Kontakt: linda@istdpmottagningenstockholm.se