Våra terapeuter

Soma Catomeris

Soma Catomeris

www.somacatomeris.se

Leg. psykoterapeut och socionom. Bedriver psykoterapi med vuxna och unga vuxna samt arbetar som psykoterapeut och gruppledare på Ersta Vändpunkten, en mottagning för anhöriga till någon med beroende/missbruk. Under pågående ISTDP Core-utbildning.

Kontakt:
info@somacatomeris.se.

Christofer Gradin Franzén

Christofer Gradin Franzén

www.christoferpsykolog.com

leg. psykolog. Examen från Stockholms universitet med psykodynamisk inriktning.  Har slutfört core-training ISTDP med Jon Frederickson och Tobias Nordqvist 2015-2017. Jag erbjuder ISTDP på svenska och engelska centralt i Stockholm. Utöver ett vanligt upplägg med samtal varje eller varannan vecka finns även möjlighet till:
– Blockterapihelger där vi träffas 2 x 3 timmar lördag + söndag plus ett kortare uppföljningssamtal.
– ISTDP på distans via videolänk.

Kontakt: Christofer@sanghapsykologi.se

Joel Gruneau

Joel Gruneau

www.joelgruneau.se

leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP, både som blockterapi (2 x 3 timmar + uppföljning) samt fortlöpande. Har tidigare arbetat inom psykiatrisk öppenvård, behandlingshem för unga vuxna, samt haft terapimottagning i Malmö. Kombinerar terapiverksamhet med forskning vid Stockholms universitet. Genomgått core-utbildning i ISTDP för Tobias Nordqvist, Ersta Sköndals högskola, 2013-2016.

Kontakt: joel.gruneau@gmail.com

Claes Jonsson

Claes Jonsson

www.psykologclaesjonsson.se


Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och certifierad ISTDP-terapeut. Har arbetat med psykiatrisk problematik inom psykiatrisk öppenvård och inom Primärvården på en specialistenhet för sexuell hälsa. Jag arbetar idag uteslutande med individualterapier i privat regi utifrån metoden ISTDP.

Kontakt: psykologclaesjonsson@gmail.com

Sofia Lind

Sofia Lind

www.lindpsykologi.se

leg. psykolog. Examen från Stockholms universitetet, psykodynamisk inriktning. Certifierad ISTDP-terapeut. Jag har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatri och primärvård med psykologisk behandling, bedömning och utredning. Arbetar nu privat med psykoterapi och har erfarenhet av att arbeta med exempelvis stress, smärtbesvär, ångest, oro, nedstämdhet, relationssvårigheter, låg självkänsla m.m.

Välkommen att höra av dig med förfrågningar gällande psykoterapi. Jag har möjlighet att erbjuda samtal via video. Jag är föräldraledig maj 2021 – mars 2022

Kontakt: sofia@lindpsykologi.se

Rebecca Metzger

Rebecca Metzger

www.rebeccametzger.se

Jag är leg psykolog (psykodynamisk inriktning), leg psykoterapeut och handledare med lång klinisk erfarenhet från vuxenpsykiatrin, barnpsykiatrin, familjerådgivning, handledning inom bl a socialtjänsten samt egen praktik. Jag går core utbildning i ISTDP och är sedan tidigare EMDR-utbildad och arbetar med såväl kris och trauma som andra psykologiska svårigheter som ex. ångest, nedstämdhet och relationsproblem. 

Deborah Mühlrad

Deborah Mühlrad

https://deborahmuhlrad.se/

Deborah är beteendevetare och grundutbildad terapeut från Ersta Sköndal Högskola. Sedan sin grundutbildning har Deborah arbetat dels arbetat på psykiatriska akuten vid S:t Görans sjukhus samt inom privat sektor. Deborah erbjuder terapi för dig som vill få hjälp med att få mer kontakt med dina känslor för att minska ångest eller nedstämdhet, har svårigheter i nära relationer eller inom livsstilsfrågor. Deborah vidareutbildar sig just nu för att bli legitimerad psykoterapeut vid SAPU, Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling. 

Tobias Nordqvist

Tobias Nordqvist

leg. psykolog med mångårig erfarenhet från psykiatrin, ISTDP-terapeut, handledare och lärare vid ett flertal universitet. Arbetar privat med psykoterapi, utbildning och handledning. Håller introduktionskurser i ISTDP och ger ISTDP-institutets treåriga core-utbildning vid Ersta Sköndals högskola och i Warszawa. Jag erbjuder blockterapier (ca 2 x 2,5 h) en till två ggr/termin. ISTDP-utbildad 2010-2012 för Jon Frederickson, Allan Abbass och Kees Cornelisen. Handledarutbildning 2012-2015 för Jon Frederickson vid ISTDP-institute.

Kontakt: tobias.nordqvist@gmail.com

Veronika Palm

Veronika Palm

www.veronika-palm.se

leg. psykolog. Utbildad vid Uppsala Universitet. Jag har arbetat flera år inom vuxenpsykiatrin med olika former av ångestproblematik samt svårigheter i nära relationer.Sedan några år har jag egen mottagning och arbetar nu på ISTDP-mottagningen vid Mariatorget. Jag har vid sidan av mitt arbete som psykolog skrivit Relationsbibeln och erbjuder utöver ISTDP-terapi även individuell- och parterapi för relationsproblem. Under 2021 så är jag föräldraledig.

Fotograf: Maria Östling Wienecke

Niklas Rasmussen

www.rasmussenpsykoterapi.se

Leg psykolog, ISTDP-terapeut, utbildare och handledare i ISTDP. Har arbetat med psykologisk behandling sedan 2005, mestadels inom den psykiatriska öppenvården. Har stor erfarenhet av terapi med personer med komplext psykiskt lidande. ISTDP-utbildad 2015-2018. Går nu handledar- och lärarutbildningen Training for Trainers för Jon Frederickson. Erbjuder psykoterapi via videolänk för den som vill det och kan därför erbjuda terapi även för personer i alla delar av Sverige.

Kontakt: rasmussenpsykoterapi@gmail.com

Sandra Ringarp

Sandra Ringarp

www.ringarppsykologi.com

leg. psykolog, utbildare och handledare i ISTDP. Erbjuder ISTDP på svenska och engelska, samt även via videolänk. Har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin och har även särskild kompetens inom långvarig smärta och stress/utmattningssyndrom. Har HBTQ-kompetens. Genomgått core-utbildning i ISTDP för Tobias Nordqvist, Ersta Sköndals högskola, 2013-2016.

Kontakt: kontakt@ringarppsykologi.com

Sofia Viotti

Sofia Viotti

www.sofiaviotti.com

leg. psykolog. Genomgår core-training i ISTDP 2018-2021. Är van att arbeta med klienter som har ångest, stress, höga prestationskrav, självkritik, låg självkänsla, relationsproblem, utmattning, oro. Föreläser om psykologisk hållbarhet i arbetslivet. Har skrivit två böcker om självmedkänsla, stress och prestation.

Kontakt: sofia@viottipsykologi.se

Hanna Wallensteen

Hanna Wallensteen

www.psykologperspektiv.se

leg. psykolog, erbjuder psykoterapi, handledning och föreläsningar. Hanna har lång erfarenhet av att möta människor i kris, svåra livssituationer och psykiska utmaningar från bl a socialtjänst, skola och fristående organisationer. Hon har specifikt intresserat sig för frågor om normer, rasism, inkludering, minoritetsstress samt adoption. Hanna går nu core-utbildning i ISTDP samt psykoterapeutprogrammet med psykodynamisk inriktning vid Stockholms universitet.

Kontakt: info@hannawallensteen.se

Kerstin Åhlander

Kerstin Åhlander

leg. psykolog, examen från psykologprogrammet på Stockholms Universitet 2009 med psykodynamisk inriktning. Har även specialiserat mig inom psykodynamisk korttidsterapi. Certifierad ISTDP-terapeut.  Har arbetat  inom vuxenpsykiatri, öppen och slutenvård, och även privat, med bedömning, utredning och psykologisk behandling. Stor erfarenhet av att arbeta terapeutiskt med många olika svårigheter, ex.vis ångest, nedstämdhet, relationssvårigheter, låg självkänsla, sorg och kris. Medlem i Psykologförbundet.

Kontakt: kerstin@istdpmottagningenstockholm.se

Linda Åhslund

Linda Åhslund

leg. psykolog. 2010 examen som psykolog vid Stockholms universitet, psykodynamisk inriktning och specialisering i korttidsterapi. Certifierad ISTDP-terapeut. Sedan 2011 arbetat med ISTDP och vidareutbildning i ISTDP i två omgångar; mellan 2011-2014 och 2015-2017. Tidigare arbetat med psykologisk behandling, bedömning, utredning och handledning i slutenvård och öppenvårdspsykiatri för vuxna.  

Kontakt: linda@istdpmottagningenstockholm.se (fungerar f n inte så tillsvidare:)

linda.ahslund@gmail.com