Linda Åhslund

leg. psykolog. 2010 examen som psykolog vid Stockholms universitet, psykodynamisk inriktning och specialisering i korttidsterapi. Certifierad ISTDP-terapeut. Sedan 2011 arbetat med ISTDP och vidareutbildning i ISTDP i två omgångar; mellan 2011-2014 och 2015-2017. Tidigare arbetat med psykologisk behandling, bedömning, utredning och handledning i slutenvård och öppenvårdspsykiatri för vuxna. Gedigen erfarenhet av psykologisk behandling med olika typer av svårigheter och symtom såsom stressproblematik, ångest, depression och nedstämdhet, panikångest, kriser och trauman, kronisk smärta och kroppsliga besvär,  svårigheter i relationer och personlighetsrelaterade problem. Medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna (inkluderar patientförsäkring).